Eksim Hakkımızda Banner
ENERJİ SEKTÖRÜ
On yılı aşkın bir süredir yenilenebilir enerji teknolojilerini yakından takip eden Eksim Yatırım Holding, yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin potansiyelini toplumun yararına dönüştürmektedir.

İçinde bulunduğu her projede çevre konusunda çok duyarlı bir strateji izleyen Eksim Yatırım Holding, geliştirdiği yüksek kapasiteli projelerini kendi uzman kadrosu ve yüksek kalite standartlarıyla hayata geçirerek, projelerinden ürettiği elektrikle Türkiye’nin elektrik arz güvenliğine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Bugün Eksim Yatırım Holding, 235 MW’ı operasyonel olmak üzere 377.5 MW’lık rüzgar enerjisi santrali ve 63 MW operasyonel, 99 MW yapım aşamasında olmak üzere toplam 162 MW hidroelektrik santrali projesinden oluşan 539,5 MW’lık bir temiz enerji portföyünü yönetmektedir.

Eksim Grubu, özelleştirme programı kapsamında gerçekleştirilen Dicle Elektrik Dağıtım ihalesinde en yüksek teklifi vermiş ve ihaleyi kazanmıştır. 2042 yılına kadar Dicle Elektrik Dağıtım Bölgesinde işletme hakkı Eksim Yatırım Holding’e devredilmiştir. Eksim Yatırım Holding bu devralmayla, dikey entegrasyon ile birlikte sektörde önemli avantajlara sahip olmuştur.

Eksim iştiraklerinden Batı Hattı Doğalgaz Ticaret A.Ş., 2012 yılında doğalgaz ithalat lisansı alarak doğalgaz sektörüne ilk yatırımını gerçekleştirmiştir. Batı Hattı lisans süresi boyunca her yıl 1 milyar m3 doğalgaz ithal edecek olup, önümüzdeki dönemde pazarda aktif rol almayı sürdürecektir.

Üretimin yanı sıra, Elektrik Toptan Satış Lisansı sahibi bir şirketi de bünyesinde bulunduran Eksim Yatırım Holding, Türkiye’de elektrik ithalat-ihracat iznine sahip olup serbest tüketiciler için enerji tedariki de sağlamaktadır.

Gerçek Düşler | Reklam ve İletişim