POLİTİKAMIZ

İşe Alım

İnsan Kaynakları olarak işe alımda önceliğimiz şirket vizyonu ve stratejisi doğrultusunda yetenekli işgücünü organizasyonumuza kazandırmaktır. Bu doğrultuda açık pozisyonlarımızla ilgili kriterler, görev tanımları ve adaylardan beklentiler ortaya konulmaktadır. Yayınlanan açık pozisyonlara gelen başvurulardan uygun bulunan adaylarla görüşmeler yapılıp, kişilik testi, yabancı dil testi, genel yetenek testi gibi uygulamalarla işe uygun adayın belirlenmesi desteklenmektedir. Bu sürecin sonunda uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılıp, teklifin kabul edilmesi durumunda işe alımı gerçekleştirilmektedir.

 

Gelişim Programları

Gelecekte de başarısını sürdürebilme hedefinde olan Eksim, Eksim Liderlik Okulu, Yöneticilik Eğitimleri, Mesleki Gelişime Dayalı Eğitimler ile Kişisel Gelişim Eğitimleri gibi gelişim programları ile çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Kariyer Planlama

Eksim’de etkin bir kariyer planlama sistemi uygulanmaktadır. Kademe sistemi temeli üzerine kurulu kariyer gelişim planlarına göre yapılan rotasyon, geçici görevlendirme, terfi, transfer uygulamaları sayesinde çalışanlarımızın kariyer gelişimi ve pozisyonların yedeklenmesi sağlanmaktadır.

 

Ücret ve Sosyal Haklar

Eksim'de ücret ve sosyal hakları belirleyen bir kademe sistemi mevcuttur. Ücretler kademe sistemine uygun olarak piyasa şartları doğrultusunda oluşturulmaktadır. Grup bünyesinde kullanılan unvan yapısı da kademe sistemini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Şirket içindeki mevcut sosyal haklar kademe yapısına göre değişmektedir.

©2024 Eksim - Tüm Hakları Saklıdır